Snelstart koppeling realiseren in C#

Momenteel ben ik een koppeling aan het schrijven voor snelstart om automatisch orders te importeren die via een shop besteld worden, hierbij een klein voorbeeld om te laten zien hoe je een start met de snelstart koppeling kunt maken in visual studio.

Om gebruik te kunnen maken van de dll die snelstart meelevert zal je de COM reference toe moeten voegen aan je c# project

add_reference

 

Vervolgens maak je verbinding met de administratie die je wilt gebruiken, ik maak gebruik van een sql database, dit gaat iets anders als met een localdb:

 var gateway = new SnelStartGateWay.clsGWaySnelStart();

      var login = new clsGWayLoginSettings();
      login.prpGWayDbSqlServerNameSet = "SQLSERVERNAME\\SQLEXPRESS";
      login.prpGWayDbAdministratieNaamSet = "Administratie_naam";
      login.prpGWayAdmiUserNameSet = "username";
      login.prpGWayAdmiUserPasswordSet = "password";
      login.prpGWayDbSqlPasswordSet = "sqlpassword";
      login.prpGWayDbSqlUserNameSet = "sqlusername";
      login.prpGWayDbTypeJetSet = false;

      Console.WriteLine("Try Login");

      gateway.mtdGWayAdmiOpenenViaLoginSettings(0, login);      

//If you are not sure which ordersjabloon is available:
      Console.WriteLine(gateway.mtdGWayOrderSjabloonLijst());

      Console.WriteLine("Lets try and insert a new order");
      DateTime date = DateTime.Today;
      gateway.mtdGWayVerkoopOrderAanmakenA(17, 19999, date,"");
      gateway.mtdGWayVerkoopOrderRegelToevoegenArtikelA("artikelCode",2);
      var orderId = gateway.mtdGWayVerkoopOrderSluitenGet();

      Console.WriteLine("New order created with orderId:");
      Console.WriteLine(orderId);
      
      Console.ReadLine();

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.